برگزاری کلینیک تخصصی مربیان شناگران برتر در اصفهان

کلینیک تخصصی مربیان شناگران برتر رده سنی نوجوانان کشور(آینده سازان) از ۱۴ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۴ در استان اصفهان ، به میزبانی هیئت سه گانه ارتش برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ فدراسیون شنا در راستای اجرای برنامه‌های راهبردی ستاد بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ در نظر دارد کلینیک تخصصی مربیان شناگران برتر رده سنی نوجوانان کشور(آینده سازان) از ۱۴ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۴ در استان اصفهان ، به میزبانی هیئت سه گانه ارتش برگزار کند...