اردوی تیم ملی شنا برای حضور پرقدرت در مسابقات انتخابی المپیک به صورت متمرکز و غیر متمرکز در تهران و چند شهر دیگر پیگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی فدارسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ ملی پوشان شنای ایران برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک و کسب حدنصاب های مورد نیاز ماه هاست در اردوهای متمرکز و غیر متمرکز به سر می برند. هفت شناگر به صورت متمرکز  و  هشت شناگر به صورت غیرمتمرکز با دستور تمرینی کادر فنی تیم ملی در حال پیگیری تمرینات خود هستند.