مرحله ششم لیگ شنای نیشابور سال 1394

نوشته شده توسط:علی کوشکی | ۱ دیدگاه

 

آخرین مرحله لیگ شنای نیشابور

مرحله ششم وآخرین مرحله لیگ شنای نیشابور باحضور شش تیم ازشهرستانهای مشهد ، سرخس و نیشابور برگزار میگردد.

تاریخ مسابقه : جمعه 94/11/30 

مکان : استخر نور - نبش خیابان نور 22

زمان : رده سنی 81وماقبل ، 82، 83  ساعت 8 گرم کردن وراس ساعت 9 استارت

        رده سنی 84 ، 85 ، 86 و87 گرم کردن ساعت 10:30 ساعت 11:10 استارت

مواد مسابقات : 

متولدین   81وماقبل ، 82، 83  پروانه 50متر - 100متر مختلط

متولدین  84  :  50متر پروانه -100متر قورباغه

متولدین  85 : 50متر قورباغه - 50متر پروانه

متولدین  86 : 50متر قورباغه - 25متر پروانه

متولدین 87 :  25متر آزاد  - 25 متر قورباغه

 

  • Why is my Achilles tendon burning?

    Why is my Achilles tendon burning?

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ - ۲۰:۲۶:۴۱

    I used to be able to find good advice from your articles.