پایان مرحله مقدماتی روز دوم مسابقات کاپ جهانی دوحه 2017

شناگران جوان تیم ملی در مرحله مقدماتی با ثبت زمان های خود به کار خود پایان دادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ؛ روز دوم مسابقات کاپ جهانی دوحه صبح امروز پیگیری شد. شناگران ایران در مرحله مقدماتی ماده های مختلف امروز به آب زدند.