پایان کار تیم ملی شنا ایران در مسابقات کاپ جهانی دوحه ۲۰۱۷

علی فتحی عصر امروز با ثبت زمان ۲:۰۹٫۶۹ در ۲۰۰ متر پشت به کار خود پایان داد .و به مقام هشتم دست یافت.

  • ۲۰۰ متر آزاد  

علی رشیدی با ثبت زمان ۱:۵۵٫۹۵  به کار خود پایان داد

امیرعباس امراللهی با ثبت زمان ۱:۵۸٫۹۶ به کار خود پایان داد

متین بالسینی با ثبت زمان ۲:۰۲٫۱۲ به کار خود پایان داد

  • ۱۰۰ متر قورباغه 

سامان قپانوری  با ثبت زمان ۱:۰۶٫۲۵ به کار خود پایان داد

  • ۱۰۰ متر پروانه 

علیرضا امین زمردی با ثبت زمان ۵۵:۱۴ به کار خود پایان داد

متین سهران با ثبت زمان ۵۷:۲۸  به کار خود پایان داد

متین بالسینی با ثبت زمان ۵۸:۴۵ به کار خود پایان داد

امیرعباس امراللهی با ثبت زمان ۱:۰۱٫۵۳ به کار خود پایان داد

  • ۵۰ متر پشت 

علی فتحی با ثبت زمان ۲۶:۵۰ به کار خود پایان داد

  • ۲۰۰ متر متخلط

سامان قپانوری با ثبت زمان ۲:۱۵٫۵۰  به کار خود پایان داد

امیر عباس امراللهی با ثبت زمان ۲:۱۷٫۲۶  به کار خود پایان داد

  • ۵۰ متر آزاد 

علیرضا امین زمردی با ثبت زمان ۲۳:۸۹  به کار خود پایان داد

متین سهران با ثبت زمان ۲۴:۰۲  به کار خود پایان داد

علی رشیدی با ثبت زمان ۲۴:۰۹  به کار خود پایان داد

  • ۱۵۰۰ متر آزاد 

متین بالسینی  با ثبت زمان ۱۶:۴۱٫۹۴ به کار خود پایان داد

 

  • ۱۵۰۰ متر آزاد 

متین بالسینی  با ثبت زمان ۱۶:۴۱٫۹۴ به کار خود پایان داد.

 

انتهای پیام

آدرس کانال ما : [email protected]