گزارش تصویری 3 فجرایرانیان استخر دانشگاه آزاد

نوشته شده توسط:علی کوشکی | ۰ دیدگاه

تصاویر ذیل ازکلاسهای آموزشی فجر-ایرانیان استخر دانشگاه آزاد ویژه دانش آموزان سماء میباشد.


فجر - ایرانیان دبستان سماء


ایروانی دبستان سماء


صالح صبری دبستان سماء

فجر ایرانیان -سماءفجر - ایرانیان دبستان سماءجناب تلافیان مربی فجر - ایرانیان

فجر - ایرانیان دبستان سماءفجر - ایرانیان دبستان سماء


فجر - ایرانیان دبستان سماء


فجر - ایرانیان دبستان سماءفجر - ایرانیان دبستان سماء


فجر - ایرانیان دبستان سماء


فجر - ایرانیان دبستان سماء


فجر - ایرانیان دبستان سماء
فجر - ایرانیان دبستان سماء

علیرضا مختاری فجر - ایرانیان


بردیا شیرخانی فجر - ایرانیان
فجر - ایرانیان دبستان سماءسیدعارف حسینی - فجر ایرانیان

بردیا سلیم خانی فجر - ایرانیان دبستان سماءفجر - ایرانیان دبستان سماءفجر - ایرانیان دبستان سماءکلاس آموزشی سماءمربی جناب تلافیان
    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...